Home

In de zorg gaan vele miljarden euro’s om die bedoeld zijn voor hulpbehoevende en kwetsbare mensen in de samenleving. Door zorgvuldig met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaalbaar. Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) onderzoekt en deelt meldingen over zorgfraude en signaleert trends en ontwikkelingen. Zodat fraude beter en effectiever wordt opgespoord en afgehandeld.

Met dezelfde zorg waarmee aan het zorgstelsel is gebouwd, werken wij aan de aanpak van fraude in de zorg. De missie van het IKZ is daarom: ‘Zorg met zorg beschermd’.

Cijfers signalen zorgfraude 2019

Cijfers signalen zorgfraude 2019
2019
Wijkverpleging123
Begeleiding individueel84
Ggz64
Mondzorg58
Beschermd wonen46
Gehandicaptenzorg30
Dagbesteding29
Huishoudelijke hulp23
Persoonlijke verzorging23
Msz22
Begeleiding groep19
Paramedische zorg17
Huisartsenzorg13
Jeugdhulp9
Verpleeghuiszorg9
Farmacie7
Geboortezorg5
Verpleeg- of verzorgingshuiszorg4
Alternatieve zorg3
Hulpmiddelen3
Revalidatiezorg2
Eerstelijns diagnostiek1
Extramurale behandeling1
Overig27
Onbekend55

De grafiek geeft het aantal signalen weer dat in 2019 door de partners van het IKZ is samengebracht, onderverdeeld naar zorgsoort. In 2019 heeft het IKZ 613  signalen ontvangen over vermoedens van fraude in de zorg. Wijkverpleging is de meest voorkomende soort zorg binnen de signalen. Andere veel voorkomende soorten zorg zijn: individuele begeleiding, geestelijke gezondheidszorg (ggz), mondzorg en beschermd wonen.

Disclaimer: De grafiek bevat alleen signalen die in IKZ-verband zijn gedeeld. De grafiek kan niet zonder meer worden gebruikt om aan te geven waar zich de grootste frauderisico’s voordoen.

Brontabel als csv (464 bytes)