Home

In de zorg gaan vele miljarden euro’s om die bedoeld zijn voor hulpbehoevende en kwetsbare mensen in de samenleving. Door zorgvuldig met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaalbaar. Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) onderzoekt en deelt meldingen over zorgfraude en signaleert trends en ontwikkelingen. Zodat fraude beter en effectiever wordt opgespoord en afgehandeld.

Met dezelfde zorg waarmee aan het zorgstelsel is gebouwd, werken wij aan de aanpak van fraude in de zorg. De missie van het IKZ is daarom: ‘Zorg met zorg beschermd’.

In 2022 zijn in totaal 424 signalen van vermoedens van zorgfraude samengebracht door de partners van het IKZ. In onderstaande grafiek is weergegeven over welke tien zorgsoorten de meeste signalen gaan. Wijkverpleging is de meest voorkomende soort zorg binnen de signalen.

Cijfers signalen zorgfraude 2022

Cijfers signalen zorgfraude 2022 Top 5 zorgsoorten
Top 5 zorgsoorten2022
Wijkverpleging114
Begeleiding individueel86
Mondzorg39
Beschermd wonen - Ggz wonen32
Dagbesteding en Ggz31

Disclaimer: De grafiek bestaat alleen uit signalen die tussen de samenwerkingspartners van het IKZ zijn gedeeld en biedt dus geen totaalbeeld van alle signalen van zorgfraude in Nederland. Uit deze grafiek valt dus niet af te leiden bij welke zorgsoorten zich de grootste frauderisico's voordoen.

Brontabel als csv (141 bytes)