Home

In de zorg gaan vele miljarden euro’s om die bedoeld zijn voor hulpbehoevende en kwetsbare mensen in de samenleving. Door zorgvuldig met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaalbaar. Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) onderzoekt en deelt meldingen over zorgfraude en signaleert trends en ontwikkelingen. Zodat fraude beter en effectiever wordt opgespoord en afgehandeld.

Met dezelfde zorg waarmee aan het zorgstelsel is gebouwd, werken wij aan de aanpak van fraude in de zorg. De missie van het IKZ is daarom: ‘Zorg met zorg beschermd’.

In 2023 zijn in totaal 338 signalen van vermoedens van zorgfraude samengebracht door de partners van het IKZ. In onderstaand overzicht is weergegeven op welke zorgsoorten de meeste signalen betrekking hebben. Wijkverpleging is – net als de afgelopen jaren - de meest voorkomende soort zorg binnen de signalen.

Cijfers signalen zorgfraude 2023

Cijfers signalen zorgfraude 2023 Top 5 zorgsoorten
Top 5 zorgsoorten2023
Wijkverpleging94
Begeleiding individueel67
Mondzorg38
Beschermd wonen - Ggz wonen26
Dagbesteding en Ggz25

Disclaimer: De tabel geeft alleen een overzicht van de signalen die tussen de samenwerkingspartners van het IKZ zijn gedeeld en biedt geen totaalbeeld van alle signalen van zorgfraude in Nederland. Uit deze grafiek valt dus niet expliciet af te leiden bij welke zorgsoorten zich de grootste frauderisico's voordoen.

Brontabel als csv (138 bytes)

Nieuws

Meer nieuws