Home

In de zorg gaan vele miljarden euro’s om die bedoeld zijn voor hulpbehoevende en kwetsbare mensen in de samenleving. Door zorgvuldig met zorggeld om te gaan, houden we de zorg betaalbaar. Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) onderzoekt en deelt meldingen over zorgfraude en signaleert trends en ontwikkelingen. Zodat fraude beter en effectiever wordt opgespoord en afgehandeld.

Met dezelfde zorg waarmee aan het zorgstelsel is gebouwd, werken wij aan de aanpak van fraude in de zorg. De missie van het IKZ is daarom: ‘Zorg met zorg beschermd’.

In 2020 zijn in totaal 489 signalen van vermoedens van zorgfraude samengebracht door de partners van het IKZ. In onderstaande grafiek is weergegeven over welke tien zorgsoorten de meeste signalen gaan. Wijkverpleging is de meest voorkomende soort zorg binnen de signalen.

Cijfers signalen zorgfraude 2020

Cijfers signalen zorgfraude 2020 Top 10 zorgsoorten
Top 10 zorgsoorten2020
Wijkverpleging154
Begeleiding individueel92
Mondzorg53
Geneeskundige ggz51
Dagbesteding43
Beschermd wonen42
Jeugdhulp24
Huishoudelijke hulp21
Gehandicaptenzorg19
Persoonlijke verzorging15

Disclaimer: De grafiek bevat alleen signalen die in IKZ-verband zijn gedeeld. De grafiek kan niet zonder meer worden gebruikt om aan te geven waar zich de grootste frauderisico’s voordoen.

Brontabel als csv (233 bytes)