Melden van zorgfraude

Het IKZ is geen publiek loket waar burgers of ge­meenten terechtkunnen met klachten of vermoe­dens, dat gaat altijd via een van de IKZ-partners. Ook doet de IKZ-organisatie zelf geen bestuurs­rechtelijk of strafrechtelijk onderzoek. Dat doen de IKZ-partners die toezichthoudende of opsporende bevoegdheden hebben.

Wilt u (een vermoeden van) zorgfraude melden? Dan kunt u onder andere terecht bij het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit.