Melden van zorgfraude

Vermoeden van zorgfraude?

Wilt u (een vermoeden van) zorgfraude melden? Dan kunt u dit doen via een van de IKZ-partners. Het IKZ is namelijk geen publiek loket waar burgers terechtkunnen met klachten of vermoe­dens, dat gaat altijd via een van de IKZ-partners. Ook doet de IKZ-organisatie zelf geen bestuurs­rechtelijk of strafrechtelijk onderzoek. Dat doen de IKZ-partners die toezichthoudende of opsporende bevoegdheden hebben.

Meldpunt NZa

Voor het melden van (een vermoeden van) zorgfraude kunt u terecht bij het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Meldpunt voor gemeenten

Per 1 september 2020 kunnen gemeenten hun signalen en vermoedens van zorgfraude direct melden bij de gemeentelijk expert van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Samen met een nieuw, completer formulier zorgt dit voor meer snelheid en gemak in het proces van het verrijken van signalen.

Meer informatie voor gemeenten over het melden van signalen van zorgfraude is te vinden op de site van VNG Naleving. Hier kunt u ook het meldingsformulier downloaden.