Contact

Algemene gegevens

Informatie Knooppunt Zorgfraude

Per adres: NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)

Pythagoraslaan 6-8

3584 BB Utrecht

Bezoek aan het IKZ

Bij de NZa/IKZ geldt een legitimatieplicht. Bent u bezoeker dan kunt u zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of Rijkspas. Zonder legitimatie kunt u het pand niet betreden.

Kijk hier voor het adres en route naar het IKZ.