Toegankelijkheid

Het IKZ besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past het IKZ onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe. 

Toegankelijke website

Wij streven ernaar dat onze websites voor alle doelgroepen van het IKZ goed te gebruiken zijn en daarom heeft toegankelijkheid continu onze aandacht. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.  Die eisen zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549

Aanpak toegankelijke website

Het IKZ werkt op verschillende manieren aan een goede toegankelijkheid de website:

  • Op dit moment wordt onderzocht of deze website voldoet aan de gestelde eisen. Zo nodig worden wijzigingen doorgevoerd om aan deze eisen te voldoen.                            
  • Het IKZ draagt zorg dat deze website voldoet aan de gestelde toegankelijkheidseisen in het kader van de Wet Digitoegankelijkheid.

Suggesties voor onze website?

Mist u iets op onze website of heeft u suggesties hoe wij onze site verder kunnen verbeteren? Wij horen dit graag. Mail het ons op secretariaat@ikz.nl.