Jaarbeeld 2019

Fraude met zorggeld tast de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg aan en ondermijnt de
bereidheid van mensen om bij te dragen aan de kosten voor het zorgstelsel. Het Informatie Knooppunt
Zorgfraude (IKZ) beoogt de integriteit van de zorgsector verder te versterken.
Het doel is om via het combineren van informatie de IKZ-partners in staat te stellen zorgfraude
effectiever aan te pakken. De partners hebben twee kerntaken bij het IKZ belegd:

  • het gezamenlijk bespreken van specifieke fraudesignalen en het verrijken van fraudesignalen met aanvullende informatie voor opsporingsdiensten, toezichthouders en zorgverzekeraars;
  • het signaleren van trends, ontwikkelingen en fenomenen in de onrechtmatige besteding van zorggelden.

Dit jaarbeeld kijkt terug op 2019 en is bedoeld voor alle betrokkenen die zich bezighouden met de
aanpak van zorgfraude.