Rapport: Fraude en zorgverwaarlozing bij beschermd en begeleid wonen

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft onderzoek gedaan naar de aard en omvang van signalen van onrechtmatigheden, fraude en/of zorgverwaarlozing bij beschermd en begeleid wonen.

Het onderzoek richt zich op de zorg voor cliënten met een Wmo-indicatie voor beschermd wonen in verband met psychische problematiek, en cliënten met een Wlz-indicatie in verband met een verstandelijke beperking, die gebruik maken van een combinatie van wonen en zorg. Het IKZ heeft casuïstiek (naar aanleiding van signalen) over de periode 2015 tot medio 2019 geanalyseerd, interviews gevoerd met diverse IKZ-partners, zorgkantoren en gemeenten, en een enquête uitgezet onder gemeenten.