Rapport: Strafrechtelijke antecedenten bij vermoedens van zorgfraude

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft onderzocht of bestuurders van zorgorganisaties die in verband worden gebracht met fraude in aanraking zijn geweest met justitie. Vooral bij bestuurders die zich richten op begeleid en beschermd wonen lijkt hier sprake van. Dit staat in het rapport "Strafrechtelijke antecedenten bij vermoedens van zorgfraude" van het Informatie knooppunt zorgfraude.