Rapport: Signalen zorgfraude 2018

Voor u ligt het rapport Signalen zorgfraude 2018. Het rapport is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), het samenwerkingsverband van negen organisaties die gezamenlijk fraude in de zorg bestrijden. In 2018 had het grootste aantal signalen betrekking op de wijkverpleging. Daarnaast zien we in de signalen sinds 2016 dat zorgaanbieders waarover in opeenvolgende jaren signalen binnenkomen van mogelijke fraude, de overstap lijken te maken van andere zorgsoorten naar de wijkverpleging.

Deze bevindingen ondersteunen de bestrijding van fraude binnen de wijkverpleging vanuit het programmaplan Rechtmatige Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport.