De organisatie

Het IKZ is een netwerkorganisatie: een samenwerkingsverband ván, vóór en dóór de deelnemende partners. Doelen en producten worden in overleg met de partners gemaakt en door medewerkers van de partnerorganisaties uitgevoerd. Bij zaken waarbij meer partners betrokken zijn en die wijzen op een omvangrijke fraude, kan het IKZ tijdelijk een coördinerende rol nemen. Dit doet het IKZ door partijen bij elkaar te brengen en de uitwisseling van informatie te verzorgen. Bij het IKZ werken analisten en onderzoekers.

Het Bestuurlijk Overleg van de Taskforce Integriteit Zorgsector (BO TIZ) is de opdrachtgever van het IKZ. Om de besturing zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft het BO TIZ een klankbordgroep gevormd die de dagelijkse aansturing van het IKZ doet. Deze klankbordgroep bestaat uit directeuren van de IGZ, de NZa en de ISZW.

Het IKZ werkt actief samen met andere organisaties die een rol spelen bij de aanpak van fraude in de zorg. Er zijn relaties met het o.a. het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC ON), De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Financial Intelligence Unit (FIU).