IKZ staat voor Informatie Knooppunt Zorgfraude. In dit nieuwe samenwerkingsverband worden meldingen over fouten of fraude in de zorg in een knooppunt bij elkaar gebracht en onderzocht.

Het IKZ bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid en zorgverzekeraars die zich bezig houden met toezicht en opsporing in de zorg. De samenwerkingspartners zijn:

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is beleidsverantwoordelijk voor het samenwerkingsverband.                

Wat doet het IKZ?

Het IKZ verzamelt en beoordeelt meldingen over fouten en fraude in de zorg. Bij (een aanwijzing voor) fraude of fouten, voert het IKZ verder onderzoek uit door informatie uit gesloten en openbare bronnen te combineren en te analyseren.

Het IKZ zorgt dat opsporingsdiensten en toezichthouders van de overheid en controleurs van de zorgverzekeraars, fraude en fouten in de zorg effectiever kunnen aanpakken.

Waarom het IKZ?

Nederland heeft een zorgvuldig opgebouwd zorgstelsel met talloze mogelijkheden en middelen. Over deze mogelijkheden en middelen zijn regels en afspraken gemaakt. Net als andere sectoren, heeft ook de zorg te maken met misbruik van die mogelijkheden en de middelen: fraude.

Met dezelfde zorg als waarmee aan het zorgstelsel wordt gebouwd, wil het IKZ werken aan een snellere en effectievere aanpak van fraude en fouten in de zorg. Daarmee wordt het zorgsysteem beschermd en de verbondenheid en toegankelijkheid van de zorg in stand gehouden.

Het IKZ brengt verschillende partners met hun kennis en expertise samen, zodat zorgfraude effectiever kan worden aangepakt. Door kennis en informatie bij elkaar te brengen, kunnen we vanuit verschillende invalshoeken kijken naar tekenen van fraude in de zorg. Toezichthouders, opsporingsdiensten en controleurs van zorgverzekeraars beschikken daardoor eerder over een goed beeld van een mogelijke fraudezaak. Het IKZ kijkt niet alleen naar individuele zaken, maar signaleert ook trends en ontwikkelingen. Aan de hand daarvan kunnen de IKZ-partners aandacht geven aan de belangrijkste activiteiten in hun controle, toezicht en opsporing.